HISTORY
 
เมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้วตอนที่เรา นำเข้าเครื่องพ่นหมอกควัน BEST FOGGER เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทย ขณะนั้น
ได้ปรากฎมีเครื่องพ่นหลายยี่ห้อวางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน เกาหลี จีน อเมริกัน เป็นต้น
เครื่องพ่นที่มาจากเยอรมันจะได้รับความนิยมมาก เช่น SWINGFOG, IGEBA เครื่องพ่นเกาหลีมีอยู่ 2-3 ยี่ห้อ แต่ไม่
เป็นที่นิยมรวมทั้ง BEST FOGGER ที่นำเข้ามานานแล้ว จากการศีกษา เราพบว่า BEST FOGGER เป็นเครื่องพ่นที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาอะไหล่ถูกและช่อมแชมง่าย เราจึงนำเข้ามาจำหน่ายและใช้เวลา
ประมาณ 1 ปีครึ่งในการเจาะตลาดและขายดีขึ้นเป็นลำดับจนปัจจุบันนี้เป็นยี่ห้อที่ขายดีที่สุดจนมีผู้นำเข้า
มาจำหน่ายหลายบริษัท แต่ด้วยยอดขายที่สูงและการสั่งชื้อที่สม่ำเสมอ เครดิตดีและเราเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียน เราจึงได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต
ขณะนี้เราได้นำเข้ามา
จำหน่ายทั้งหมด 3 รุ่น คือ BF150 (พ่นหมอกควันได้อย่างเดียว) BF200 (พ่นได้ 2 ระบบ คือ หมอกควันและละออง
ฝอย) และรุ่น BF400 (ติดตั้งบนรถบรรทุก) เป็นที่ปรากฎว่าบางบริษัทที่นำเข้าได้นำเครื่องพ่นี้ไปดัดแปลงแก้ไข
บ้างก็เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเพื่อลดต้นทุน แต่ของเราจะเป็นเครื่องพ่นสภาพเดิมจากเกาหลีไม่ว่าจะเป็น
ตัวเครื่องพ่นหรืออุปกรณ์อะไหล่ทุกชิ้นจะเป็นของแท้จากโรงงาน
นอกจากนี้เรายังมีช่างที่ชำนาญ
งานไว้บริการช่อมแชมโดยใช้เวลาเพียงวันหรือสองวันเท่านั้นในราคาที่ยุติธรรม
ดังนั้น ท่านที่ตัดสินใจชื้อ
BEST FOGGER ขอให้ท่านติดต่อมายังเราท่านจะได้ราคาพิเศษตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการ รวมทั้งการดูแลช่อมแซม
สินค้าเมื่อพ้นระยะเวลา
ประกันไปแล้วด้วยราคาที่ยุติธรรมและการบริการที่รวดเร็ว
 
ด้วยประวัติการสั่งชื้อและเครติดทางการเงิน เราได้ปรึกษากับโรงงาน BEST FOGGER ให้ช่วยผลิตเครื่องพ่นที่มี
คุณภาพดีกว่า BEST FOGGER ภายใต้สัญญา OEM และในที่สุดเราได้เครื่องพ่นภายใต้เครื่องหมายการค้า
จดทะเบียน OCEANFOG
เราได้นำเครื่องพ่น OCEANFOG ไปวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลคือ
อัตราการไหลของน้ำยาสูงถึง 46.8 ลิตรต่อช.ม. (BEST FOGGER = 40 ลิตรต่อช.ม.) ความยาวของ
ตะแกรงป้องกันความร้อน = 116 ซ.ม.
(BEST FOGGER = 90 ช.ม.) และใช้วัสดุของท่อเผาไหม้
ดีกว่า BEST FOGGER อีกเกรดหนึ่ง
ดังนั้นถ้าท่านต้องการคุณภาพที่ดีกว่า BEST FOGGER ขอให้ท่านพิจารณา
เลือกใช้ OCEANFOG เราขอเสนอท่านในราคายุติธรรมด้วยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ท่านพอใจ
 
ตามที่เรียนให้ทราบข้างต้นว่า ด้วยชื่อเสิยงที่อยู่ในวงการเครื่องพ่นเป็นเวลาช้านาน เราได้มีการติอต่อโรงงานผลิต
เครื่องพ่นละอองฝอยที่ดีที่สุดในเกาหลี จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในเมืองไทยภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า SM BURE หรือ SM B100 ชึ่งทางโรงงานผู้ผลิตได้จดทะเบียนลิขสิทธื์ รูปแบบและ
เทคโนโลยี่ในหลายประเทศทั่วโลกโดยบริษัท ชัมชุง SM B100
ได้ผ่านการวิเคราะห์โดยกรมวิทยศาสตร์
การแพทย์ตารมหมายเลขวิเคราะห์ที่ 13-53-30459 ได้ค่าขนาด
ละอองฝอย VMD ที่ระยะ 3 เมตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 20.6 ไมครอนโดยมีอัตราการไหลของน้ำยาเฉลี่ยที่
5.3 ลิตรต่อช.ม. ซึ่งค่าที่ได้นี้ดีกว่าค่ามาตรฐาน
กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ฉะนั้นถ้าท่านกำล้งพิจารณาเลือกซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย แบบมือถือ ขอให้ท่าน
พิจารณาเครื่องพ่น SM B100 ท่านจะไม่ผิดหวังในคุณภาพของสินค้าราคาและ
เงื่อนไขการซื้อจากเรา
 
เรามีพันธมิตรทางการค้าซื่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเกือบทุกจังหวัด ถ้าท่านสนใจต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ขอให้ท่าน
ติดต่อเราได้ทุกเวลา เรามีความยินดีอย่างมากที่จะเพิ่มรายชื่อของท่านให้เป็นพ้นธมิตรของเราอีกบริษัทหนื่ง ขอให้ท่าน
วางใจ ในเรื่องความสนใจ ความซื่อสัตย์และความร่วมมือที่เราจะมอบให้ท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นตัวแทนจำหน่าย
ของเรานอกจากเครื่องพ่นที่เรียนให้ทราบข้างต้นแล้ว เรายังมีเครื่องพ่นยี่ห้ออื่นโดยเฉพาะจากเกาหลีเป็นตัวแทนจัดซื้อ
ให้ รวมทั้งน้ำยายี่ห้อต่างๆ ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายของเรา
 
© 2011 Smart and Lucky Limited Partnership All right Reserved.