เราเป็นผู้นำในการนำเข้าเครื่องพ่นหมอกควัน BEST FOGGER และ OCEANFOGจากประเทศเกาหลีเป็นเวลาช้านาน ด้วยยอดขายการสั่งซื้อและเครดิตด้านการเงิน อีกทั้งการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จึงได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากโรงงานผู้ผลิต ด้่วยชื่อเสียงในวงการเครื่องพ่นกำจัดแมลง เราได้รับการแต่ง
ตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย ULV SM B100 จากผู้นำการผลิตเครื่องพ่น ULV ในประเทศเกาหลี สำหรับ SM B100 ได้จดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ด้านรูปแบบและเทคโนโลยี่ในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับหนังสือรับรอง
CE & KC ในเมืองไทยเราได้รับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ซึ่งมีค่าดีกว่าตัวเลขที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขมาก

เครื่องพ่นทั้งสองชนิดนี้ใช้ในการป้องกัน ควบคุมและกำจัดแมลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
แมลงชนิดบินหรือคลานได้ดี เช่น ยุงลาย แมลงวัน แมลงสาป ปลวก แมลงที่เป็น
ศัตรูพืชต่างๆ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้งานในกระทรวงสาธารณสุขและงานเกษรกรรม
มีข้อสังเกตว่าในต่างประเทศจะนิยมใช้เครื่องพ่นละอองฝอยมากกว่าเครื่องพ่นหมอก
ควัน ทั้งนี้เพราะเครื่องพ่นละอองฝอยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการ
พ่นถูก และฤทธิ์ยาคงอยู่ได้นานกว่าแต่ก็ยังขิ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน

อย่างไรก็ดี หากท่านกำลังพิจารณาที่จะซื้อเครื่องพ่นไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ขอให้ท่านวาง
ใจพิจารณาสั่งซื้อจากทางเราหรือตัวแทนจำหน่าย ท่านจะได้รับความยุติธรรม
ในเรื่องราคา บริการหลังการขาย เงื่อนไขการรับประกันอะไหล่แท้ทุกชิ้นจาก
ทางต่างประเทศ
โดยเฉพาะ เครื่องพ่นหมอกควัน BEST FOGGER และเครื่องพ่น
ละอองฝอย ULV SM B100 ท่านจะไม่ผิดหวังในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ทางเรายังมีพันธมิตรซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกือบทุกภาคในเมืองไทยและยินดีกับท่าน
ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดที่ยังว่างอยู่ นอกจากเครื่องพ่นแล้วเรายังมี
น้ำยาทุกยี่ห้อจากตัวแทนจำหน่ายไว้สำหรับบริการลูกค้า รวมทั้งคำปรึกษาในเรื่องเครื่อง
พ่นชนิดอื่นที่ท่านสนใจ

ประวัติความเป็นมาของเรา >>> อ่านต่อ

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Smart and Lucky Limited Partnership All right Reserved.